TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Derusificarea şi dezgheţul


Dan Ciachir, Derusificarea şi dezgheţul

Articolul evocă anii ’50-’60 în România comunistă, ani marcaţi la început de modelul social şi politic sovietic dar, ulterior, şi de o detaşare de acest model, ceea ce a însemnat un „dezgheţ” în plan cultural şi în privinţa constrângerilor vieţii de zi cu zi. Se putea observa în societate chiar fenomenul unei derusificări şi a rusofobiei. Sunt evocate multe momente din viaţa pe care o trăiau românii atunci.

Keywords: România comunistă, derusificare, rusofobie, Gheorghe Gheorghiu-Dej


 

DAN CIACHIR