TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Sfânta Scriptură – „Cuvântul vieţii veşnice”: orizonturi hrisostomice


Liliana-Elena Boamfă, Sfânta Scriptură – „Cuvântul vieții veșnice”: orizonturi hrisostomice

Articolul se referă la activitatea exegetică a Sfântului Ioan Gu de Aur. Deși astăzi unii autori ezită-i recunoas întâietatea absolută în aria exegeti patristică, motivând opţiunea lor cu lipsa profunzimii teologice întâlnite la Origen sau Grigorie de Nyssa, datorată probabil şi apartenenţei sale la şcoala exegeti antiohiană, totuși Sfântul Ioan Hrisostom rămâne un punct de reper incontestabil în abordarea hermeneuti a textului sacru. Ca predicator și exeget neobosit al Cuvântului lui Dumnezeu s-a slujit de omilie pentru exegeza scripturistică, în felul acesta predicând şi explicând cărţi întregi ale Sfintei Scripturi. Activitatea sa litera s-a dovedit a fi una vastă, însumând un număr considerabil de tratate, epistole, omilii și panegirice rostite fie la Antiohia, fie la Constantinopol, ocazional sau în împrejurări concrete. Din întreaga sa operă literară, cea mai mare parte a scrierilor sale o alcătuiau omiliile, acele cuvântări în care s-a străduit explice poporului pe care-l păstorea aproape întreaga Sfân Scriptură. Recomanda cu insistenţă ascultătorilor lectura Sfintei Scripturi, ca modalitate de îmbunătăţire a vieţii spirituale.

Keywords : Ioan Hrisostom, Sfânta Scriptură, exegeză, Cuvântul lui Dumnezeu, omilie, lectură


 

LILIANA-ELENA BOAMFĂ