TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Viaţa Sfântului Isaac Sirul şi izvoarele gândirii sale


Georgian Păunoiu, Viaţa Sfântului Isaac Sirul şi izvoarele gândirii sale

Studiul expune câteva date privitoare la viaţa Sfântului Isaac Sirul şi analizează izvoarele gândirii sale. Potrivit specialiştilor, pentru Isaac, cele două mari surse, de inspiraţie pe de o parte, dar şi de păstrare a gândirii în adevăr pe de altă parte, sunt Sfintele Scripturi şi scrierile marilor Părinţi ai Bisericii. În opera sa pot fi sesizate influenţe din opera lui Evagrie Ponticul, Teodor al Mopsuestiei († 428), Ioan din Apamea (sec. V), Vasile cel Mare, Marcu Ascetul şi Dionisie Areopagitul, neuitându-i pe „uriaşii pustiei”, marii părinţi ai Egiptului. Isaac se face o voce a lor reînnoită, plină de smerenie şi de har. Recunoaşterea lui Isaac ca un mare părinte duhovnicesc ia amploare mai ales după moartea sa, pe măsură ce scrierile sale vor fi traduse şi se vor răspândi în lumea creştină.

Keywords: Sf. Isaac Sirul, Qatar, Evagrie Ponticul, Teodor al Mopsuestiei


 

GEORGIAN PĂUNOIU