TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Hristologie şi soteriologie în actul prefigurator al jertfei mielului pascal


 

Articolul prezintă contextul în care a fost instituită jertfa mielului pascal, precum și semnificațiile acesteia pentru poporul evreu. Discursul conduce, apoi, înspre relevarea sensurilor tipologice ale acestui sacrificiu. El constituie o prefigurare a jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care Sfântul evanghelist Ioan Îl desemnează drept Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii (In 1, 29). Mielul pascal evreiesc era sacrificat în seara zilei de 14 Nissan, și tocmai într-o astfel de zi avea să Se ofere pe Sine ca jertfă și Mântuitorul. Hristos este mielul nostru pascal, a cărui jertfă se actualizează în chip nesângeros în slujirea fiecărei Sfinte Liturghii. Motivul mielului este unul foarte des prezent în Sfânta Scriptură. Corelarea dintre Hristos, Dumnezeul atotputernic, și un miel, plăpând și neajutorat, poate părea contradictorie, însă mesajul Apocalipsei suprapune imaginea mielului cu cea a leului, simbol al puterii. Leul din Iuda (Fac. 49, 9) este de fapt mielul, singurul care are putere a deschide cartea vieții (Apoc. 5, 9). Mielul pascal este tipul Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeul nostru.

Cuvinte cheie: jertfă, prefigurare, miel pascal, Paști.


 

ADRIAN MEDAN