TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Taina Sfintei Spovedanii (Mărturisirii) - for de judecată interior -


 

Biserica Ortodoxă în general, iar Biserica Ortodoxă Română în special au arătat încă de la începuturi o atenție deosebită acestei Sfinte Taine. Instituită de către Mântuitorul Iisus Hristos și dăruită Bisericii, Sfînta Taină a Mărturisirii fost abordată de către Sfinții Apostoli cu cea mai mare responsabilitate. Astfel, au fost instituite reguli sau canoane privitoare atât la săvârșitor cât și la primitor. O atenție deosebită i-a fost arătată săvârșitorului, atât în ceea ce privește activitatea sa înainte de a primi această putere duhovnicească, cît și după primirea acesteia. Totodată canoanele nu au trecut cu vederea modul de administrare a Sfintei Taine și mai ales cine avea dreptul de a administra acestă cât și modul în care puterea civilă îi recunoștea acestuia dreptul de a săvârșii această Sfântă Taină. În egală măsură regulile canonice pentru primitori au fost concepute ca rânduieli general valabile pentru întreaga Biserică.

 

Keywords:

săvârșitor, primitor, Sfântă Taină a Spovedaniei, mărturisire, judecată, carte de duhovnicie.


 

NICOLAE-CORIOLAN DURA