TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Trecerea anilor sau adevărul    


Articolul de faţă constituie o cronică la cartea lui Dan Ciachir Când moare o epocă (editura Timpul, Iaşi, 2013). Cartea lui Dan Ciachir este cronica acestor oameni şi timpuri, când a rezista, a nu te lăsa zdrobit, însemna a citi o carte fundamentală din cultura universală, a asculta un post de radio străin sau a căuta cu înfrigurare un ziar adus, cu multe riscuri, de departe. Toate aceste gesturi au însumat o victorie contra sistemului. Dan Ciachir este un cronicar, în accepţiunea clasică a cuvântului. El consemnează şi retrăieşte cele petrecute. Nu într-un sens nostalgic, al amintirii romanţioase. Fără să cadă în ispita de a milita pentru idealizarea celor petrecute.


 

DUMITRU HORIA IONESCU