TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Mărturisirea şi lucrarea creştină a lui Andrei Tarkovski    


 Fără a se dori neapărat conclusiv, textul e faţă reprezintă încheierea unui lung şir de texte dedicate cercetării operei şi vieţii importantului regizor rus de cinema Andrei Tarkovski.

 

Se arată cum regizorul a dorit să adauge artei sale, pe lângă măiestria profesională cea mai înaltă, şi un rol taumaturgic ţintind spiritului omului contemporan. Caracterul poetic şi mistic al operei sale l-a ajutat în această lucrare. Numeroase sunt mărturiile acelor oameni asupra cărora opera tarkovskiană a avut un impact pozitiv decisiv. Lucrul acesta a fost posibil tocmai asumării condiţiei creştine de către Tarkovski, a mărturisirii apăsate a lui Dumnezeu prin propria lucrare.  


 

COSTION NICOLESCU