TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Grija episcopului pentru tineret


 

Textul de faţă se constiuie într-o meditaţie privind roul episcopului în Biserică. Episcopul este supraveghetorul, păstorul şi cârmuitorul Bisericii locale, al Eparhiei, având în grijă clerul şi credincioşii unui ţinut, mănăstirile, bisericile şi aşezămintele bisericeşti dintr-o regiune. El este capul Bisericii locale, iar fără episcop nu poate exista Biserica. Autoritatea episcopului în conducerea Bisericii locale este una de natură harismatică. Slujirea episcopului are un rol eclezial, el fiind obligat să se ocupe, în întreita lui misiune de sacerdot, păstor şi învăţător, atât de tineri, cât şi de bătrâni. Cu gândul la viitorul Bisericii, episcopul are o grijă specială faţă de tineri, în general, şi faţă de tinerii teologi, în special.

 


 

ANDREI ANDREICUŢ