TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Un document german inedit despre Nae Ionescu


 

Un document german inedit despre Nae Ionescu

 

 

 

 

 

Dora Mezdrea

 

 

 

 

Despre perioada studiilor în Germania ale lui Nae Ionescu s-au putut face consideraţii relativ exacte abia după 1989; mai exact, după apariţia Corespondenţei de dragoste (1911-1935. Vol. I-II. Ediţie, introducere, note şi indice de Dora Mezdrea. Bucureşti, Editura „Anastasia", 1997, 483 + 383 p. + XVI planşe). Volumul grupa, în mare majoritate, schimbul de scrisori între Nae Ionescu şi Elena Margareta Fotino, viitoarea soţie, din perioada în care filosoful s-a aflat la studii în Germania. (Câteva completări, absolut necesare, ale acestei corespondenţe sunt de regăsit într-un volum apărut zece ani mai târziu, ce include câteva piese din acest schimb de epistole care au fost scoase din corpusul iniţial şi vândute în urmă cu mai multe decenii, fiind recuperate în 2005; vezi: Nae Ionescu, Scrisori şi memorii, Ediţie îngrijită de Dora Mezdrea şi Marin Diaconu, Editura Muzeul Literaturii Române, Editura „Roza vânturilor", 2006, 160 p.)

O altă importantă serie de date privitoare la perioada germană a lui Nae Ionescu a fost furnizată prin cercetarea arhivelor vremii; am putut astfel reconstitui majoritatea evenimentelor care îl privesc, începând din 27 octombrie 1913, data plecării spre Göttingen, unde urma să-şi înceapă studiile de doctorat, până la începutul lunii iunie a anului 1919, când o parte din prizonierii de război români din Germania, printre care şi Nae Ionescu, se îmbarcă la Regensburg, şi ajung înapoi în ţară, cu trenul sanitar destinat acestui transport (vezi secţiunea VIII. Doctoratul, capitolele: 1. Un semestru la Universitatea „Georg-August" din Göttingen; 2. Primul semestru la Universitatea „Ludwig-Maximilian" din München; 3. Un an în ţară. Serviciul militar şi căsătoria; 4. Al doilea semestru la Universitatea din München. Elaborarea tezei de doctorat. Nae Ionescu - iniţiator al intuiţionismului în logica matematică. Influenţa asupra şcolii româneşti de logică matematică; 5. Prizonier în lagărul de la Celle-Schloß, lângă Hanovra; 6. Ieşirea din lagăr. Susţinerea tezei de doctorat. Întoarcerea în ţară, din lucrarea noastră: Nae Ionescu. Biografia. Vol. I. [Bucureşti], Editura „Universal Dalsi", 2001, p. + XXI planşe hors texte).

Am intrat recent, prin ajutorul Dr. Rudolf Herz, din München, căruia îi mulţumim şi pe această cale, în posesia unui nou document, pe care îl reproducem în facsimil în cele ce urmează. Face parte dintr-un fond al Poliţiei müncheneze şi priveşte identitatea şi activităţile desfăşurate de Nae Ionescu pe perioada studiilor în Germania. Prima filă, pe lângă datele de identificare ale lui Nae Ionescu şi ale familiei sale, face precizări privitoare la susţinerea doctoratului în filosofie la Universitatea din München, în sesiunea 1918/1919; apoi, la perioada în care a studiat la Universitatea din Göttingen, oferindu-ne chiar şi o amprentă şi o semnătură ale filosofului.

Fila a doua lămureşte misterul unor nume ce apar în corespondenţa cu Elena Margareta Fotino, ca fiind ale gazdelor familiei Ionescu din München; confirmă apoi perioada în care s-a întors în ţară pentru efectuarea serviciului militar, cea în care s-a aflat în lagărul ofiţerilor de la Celle-Schloß, eliberarea din lagăr şi data obţinerii aprobării pentru întoarcerea în ţară, în 1919.

 


 

DORA MEZDREA