TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Prieteniile livreşti ale lui Tarkovski. Scriitori din alte arii culturale

 


După ce a trecut în revistă prieteniile livreşti cu scriitori aparţinând literaturii ruse, în continuare sunt evaluate în acest studiu prieteniile de acest fel cu scriitori din alte spaţii culturale. Lista acestora este impresionantă: Shakespeare, Cervantes, Bashô, Goethe, Hoffmann, Maupassant, Thomas Mann, Hesse, Proust, Kafka, Rilke, Valery, Camus... S-ar putea conchide că aproape nimic din literatura cu adevărat mare a lumii nu-i era străin lui Tarkovski, dar că mai apropiat şi mai prieten se simţea, parcă, cu scriitori din spaţiile culturale francez şi, îndeosebi, german. Iar Thomas Mann şi Hermann Hesse par prietenii cu totul şi cu totul privilegiaţi. Operele unora dintre aceşti prieteni s-au regăsit, în diferite perioade, printre proiectele sale cinematografice sau teatrale, marea lor majoritate rămânând însă neîmplinite, din păcate. Singura excepţie a constituit-o montarea piesei Hamlet.

 


 

COSTION NICOLESCU