TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

Teologie şi cultură


În acest text este subliniată legătura strânsă şi profundă care există dintotdeauna între teologia ortodoxă şi cultura impregnată de ea şi proprie ei, ale cărei existenţă şi valoare nu pot fi puse la îndoială. Sunt enumerate formele de cultură aflate într-o relaţie directă şi prolifică cu teologia, cum ar fi lirica, muzica, pictura, arhitectura etc., ca şi pericolele care duc la ruptura dintre teologie şi cultură, printre care cele mai importante sunt reproducerea lipsită de creativitate a formelor artistice din trecut şi o oarecare reticenţă manifestată în mediile eclesiale faţă de cultură.


 

NIKOS A. MATSOUKAS