TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
MIRCEA POPA

 

Popa, Mircea, a absolvit Facultatea de Filologie a Universit??ii „Babe?-Bolyai" în 1960 (sec?ia Român?-Istorie). Doctor în Filologie (1970) cu o tez? despre Ilarie Chendi. Cercet?tor, apoi ?ef de sector (sec?ia de Istorie Literar?) la Institutul de Lingvistic? ?i Istorie Literar? "Sextil Pu?cariu" din Cluj-Napoca (1963-2009). Profesor titular de Istoria literaturii române la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia (1994 - pân? în prezent). A publicat c?r?i despre Ion Molnar Piuariu, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Timotei Cipariu, Victor Papilian, Lucian Blaga, a scris prefe?e ?i a realizat numeroase c?r?i. Este autorul unor lucr?ri bine documentate despre istoria presei ?i istoria c?r?ii, iluminismul ?i pa?optismul românesc sau a unor c?r?i privind rela?iile noastre cu str?in?tatea: Convergen?e europene (1995); Aspecte ?i interferen?e iluministe (1997); Homo militans (2000), Istoria presei române?ti din Transilvania (2003, în colaborare), De la iluminism la pa?optism (2004), Andrei Veress (2006), Rela?ii culturale româno-spaniole (2007), Uleiul din candel? (2008), Panoramic jurnalistic (2011).