TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
SERGIU-MARCEL VLAD

(n. în 1979 în Bucure?ti), preot paroh al Comunit??ii Ortodoxe Române
din Turcia la Biserica Sfânta Muceni?? Paraskevi din cartierul Hasköy, ora?ul Istanbul,
?i profesor titular de religie la Colegiul Na?ional de Muzic? „George Enescu” din
Bucure?ti. Licen?iat al Universit??ii Bucure?ti, Facultatea de Teologie Ortodox?, sec?ia Pastoral?,
ob?ine titlul de master în teologie în cadrul aceleia?i facult??i, specializarea Doctrin?
?i cultur? în anul 2005. În anul 2011 ob?ine titlul de doctor în teologie la Facultatea de Teologie
„Andrei ?aguna” din cadrul Universit??ii „Lucian Blaga” din Sibiu cu teza de doctorat
intitulat? „Sfântul Efrem Sirul – Controversa cu gnosticismul”, având coordonator ?tiin?ifi c
pe Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu.