TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ŞTEFAN IONESCU-BERECHET

Lector doctor la Facultatea de Teologie Ortodox? „Justinian
Patriarhul” din Bucure?ti.