TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
CĂLIN EMILIAN CIRA

CIRA, C?LIN EMILIAN, doctorand în istorie al Facult??ii de Istorie ?i Filosofi e; licen?iat al
Facult??ii de Istorie ?i Filosofi e ?i al Facult??ii de Teologie Ortodox?; masterat în Istorie,
Memorie Oralitate în sec XX, toate din cadrul Universit??ii Babe?-Bolyai.