TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
BOGDAN SCORŢEA

Scor?ea, Bogdan, preot la biserica Sfânta Vineri – Pajura din Bucure?ti ?i redactor în cadrul Editurilor Patriarhiei Române; pictor de icoane, licen?iat în Teologie Ortodox? (Universitatea Bucure?ti), doctor în art? cre?tin? la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, cu tema Simbolul luminii divine în arta cre?tin? a secolelor XIV-XVI.