TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
COSTION NICOLESCU

Nicolescu, Costion, absolvent al Facult??ii de Energetic? (Bucure?ti - 1969) ?i al Facult??ii de Teologie Ortodox? (Bucure?ti - 1994), doctor în teologie al Institutului de teologie ortodox? Saint Serge din Paris (2006); cercet?tor ?tiin?ific la Muzeul ??ranului Român (1991-2007); volume publicate: Crucea (map? cu selec?ie de texte) (colaborare), Ed. Muzeul ??ranului Român, Bucure?ti, 1993; Icoane (map? cu selec?ie de texte) (colaborare), Ed. Muzeul ??ranului Român, Bucure?ti, 1994; Spre o cultur? liturgic? (eseuri), Editura Anastasia, 1999; Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purt?torul de biruin?? - via?a, minunile, legendele ?i obiceiurile, colec?ia S?rb?tori ?i obiceiuri la români, coeditare a Muzeului ??ranului Român cu editura România Cre?tin?, 1999; Cine se teme de Biseric?? (eseuri ?i articole), Ed. Christiana, 2002; Riscul de a fi ortodox (interviuri), Ed. Sophia, Bucure?ti, 2002; Sufletul între rai ?i iad - o viziune tradi?ional? româneasc? asupra judec??ii particulare (cercetare), Ed. Vremea, Bucure?ti, 2003; Teologul în cetate - P?rintele St?niloae ?i aria politicii (eseu + interviu), Ed. Christiana, Bucure?ti, 2003; Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir - via?a, minunile, legendele ?i obiceiurile, colec?ia S?rb?tori ?i obiceiuri la români, co-editare a Muzeului ??ranului Român cu light&gabrielmedia, Bucure?ti, 2004; Elemente de teologie ??r?neasc? (cercetare), Ed. Vremea, Bucure?ti, 2005; Bucuria convorbirii (interviuri), Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2006, Chipul ca o catapeteasm?, Ed. Sophia, 2009, Hristos, Ad?postul, Ve?mântul, Hrana, Doctorul ?i Leacul Omului ?i al Omenirii pe calea mântuirii (con?inutul spiritual al nevoilor trupe?ti vitale la Sfântul Efrem Sirul), Ed. Rena?terea, 2011, Sarea Pamântului - Încruci??ri, întâlniri, înso?iri, Ed. Doxologia, 2011,  Mic tratat de iubire, Ed. Doxologia, 2012, Carte pentru îndr?gosti?ii care vor s? se împrieteneasc?,  Ed. Sophia, 2014.