TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
GABRIEL MIH?ILESCU

 

Mih?ilescu, Gabriel, conferen?iar în cadrul Departamentului de studii literare al Facult??ii de Litere, Universitatea din Bucure?ti. Este doctor în Filologie din 2000. Pred? cursuri de istoria literaturii române ?i de cultur? ?i civiliza?ie româneasc?. Este specializat în literatura român? veche. Volume publicate: Universul baroc al Istoriei ieroglifice. Între retoric? ?i imaginar, Bucure?ti, Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?, 2002; Via?a sfintei Maria Egipteanca: cele mai vechi traduceri, manuscrise ?i versiuni. Studii ?i texte, Bucure?ti, Editura Universit??ii Bucure?ti, 2008. Pentru acest din urm? volum i-a fost acordat, în 2010, Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu" al Academiei Române. E-mail: angela_mihailescu@yahoo.com