TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ANESTIS G. KISELOPOULOS

Keselopoulos, Anestis G., Profesor universitar doctor ?i ?ef al catedrei de Etic? ?i Sociologie la Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic (Grecia). Dintre c?r?ile publicate: Patimi ?i virtu?i în înv???tura sfântului Grigorie Palama (tez? de doctorat în limba greac?), Editura Domos, Atena, edi?ia a IV-a 1990 (edi?ia I 1986), 246 p. (tradus? în limba englez? cu titlul Passions and Virtues According to Saint Gregory Palamas, St. Tikhon`s Seminary Press, South Canaan, PA, 2004, 210 p.); Omul ?i mediul înconjur?tor. Cazul Sfântului Simeon Noul Teolog (în greac?), Editura Domos, Atena, 1989 (tradus? în englez? cu titlul Man and the Environment: A Study of St. Symeon the New Theologian, St. Vladimir`s Seminary Press, Crestwood, New York, 2001, 192 p., ?i în limba român?: Omul ?i mediul înconjur?tor, Editura Partener, 2003, 208 p.); Tradi?ia liturgic? la Alexandru Papadiamandi (în limba greac?), Editura Purnaras, Tesalonic, 2000 (tradus? în englez? cu titlul: Greece`s Dostoevsky: The Theological Vision of Alexandros Papadiamandis, The Protecting Veil Press, 2005).