TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
DORA MEZDREA

Dora Mezdrea, istoric literar, traduc?tor, cercet?tor la Muzeul Na?ional al Literaturii Române din Bucure?ti; absolvent? a Universit??ii Bucure?ti, Facultatea de Filologie, sec?ia român?-francez?, în 1982. Traduceri: G. Habra, Iubire ?i senzualitate (1994); Placide Déseille, Nostalgia ortodoxiei (1995); Jean Kovalevsky, Taina originilor (1996); T. Baconsky, Râsul patriarhilor (1997); Jean-Michel Besnier, O istorie a ideilor (1997); Michel Laroche, Via?a întru numele Lui (2002); Michel Laroche, Théotokos - Maica Domnului în spiritualitatea r?s?ritean? (2003); Maxime Egger, 15 zile de rug?ciune cu Sf. Siluan (2003); Marcel Quenot, Sfid?rile icoanei (2004). Al?turi de Marin Diaconu, principalul coordonator al edit?rii operei lui Nae Ionescu (16 volume). Coordonator al edi?iei Opere, de Vasile B?ncil? (30 vol.) ?i proiectul edi?iei de Scrieri, ale lui D. C. Amz?r (aprox. 15 vol.). Lucr?ri proprii de cercetare: 2001 - Nae Ionescu. Biografia. Vol. I, 470 p.; 2002 - Nae Ionescu. Biografia. Vol. II, 618 p.; 2003 - Nae Ionescu. Biografia. Vol. III, 565 p.; 2005 - Nae Ionescu. Biografia. Vol. IV, 652 p.(lucrarea a fost nominalizat? la Premiile Uniunii Scriitorilor); - Catalog ?tiin?ific Constantin Noica (M. N. L. R., uz intern); 2006 - Catalog ?tiin?ific Ar?avir Acterian (M. N. L. R., uz intern); 2007 - Biobibliografie Nae Ionescu, 601 p.; - Catalog ?tiin?ific Vasile B?ncil? (M. N. L. R., uz intern); 2008 - Nae Ionescu. Leben - Werk - Wirkung. Aus dem rumänischen Manuskript übersetzt von Erwin Hellmann. Mit zwei Aufsätzen von Mircea Eliade. Karolinger Verlag, Wien und Leipzig, 2008, 287 p.; - Nae Ionescu ?i discipolii s?i în arhiva Securit??ii. Vol. I: Nae Ionescu, 296 p.; studiu introductiv, selec?ia ?i îngrijirea documentelor, Dora Mezdrea; - Nae Ionescu ?i discipolii s?i în arhiva Securit??ii. Vol. II: Mircea Eliade, 314 p.; studiu introductiv, selec?ia ?i îngrijirea documentelor, Dora Mezdrea; - Catalog ?tiin?ific Perpessicius (M. N. L. R., uz intern).; 2009 - Constantin Noica în arhiva Securit??ii. Selec?ia, prezentarea ?i îngrijirea documentelor: Dora Mezdrea. Texte introductive de Gabriel Liiceanu ?i Andrei Ple?u. Bucure?ti, Editura Humanitas, 2009, 506 p.; - Nae Ionescu ?i discipolii s?i în arhiva Securit??ii. Vol. III: Octav Onicescu, 360 p.; studiu introductiv, selec?ia ?i îngrijirea documentelor: Dora Mezdrea; - Nae Ionescu ?i discipolii s?i în arhiva Securit??ii. Vol. IV: Constantin Noica (1), 364 p.; studiu introductiv, selec?ia ?i îngrijirea documentelor: Dora Mezdrea.