TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
LIVIU VIDICAN-MANCI

 

VIDICAN - MANCI, LIVIU, preot, profesor la Seminarul Teologic Ortodox Liceal Român din Cluj-Napoca, inspector în cadrul Inspectoratului jude?ean de Înv???mânt - Cluj, disciplina religie. Studii: Facultatea de Teologie Ortodox? din Cluj-Napoca, ?coala Doctoral? „Isidor Todoran", Istoria Bisericii Universale, Teza: Cathari ?i Albigenzi în Europa Occidental? a secolelor XII-XIV, (2007-prezent); Facultatea de Business, Master: Administrarea Afacerilor, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca (2008-2009); Faculté de Théologie et Sciences Réligieuses, Master: Insitut Superieur D`Etudes Oecumenique, Institut Catolique de Paris (noiembrie 2005-2007);  Facultatea de Teologie Ortodox?, Master: Teologie si Cultur?, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca (2005-2006); Facultatea de Teologie Ortodox?, Master: Istorie-Practic?, Unversitatea Babe?-Bolyai Cluj-Napoca (2004-2005); Facultatea de Business, Specialitatea: Administrarea Afacerilor, Unversitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca (2004-2008); Facultatea de Teologie Ortodox?, Specialitatea: Teologie Pastoral?, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca (2000-2004), Seminarul Teologic Ortodox ROmân din Cluj-Napoca (1995-2000). O seam? de studii publicate în volume colective ?i reviste de specialitate. Adres? e-mail: liviuvidican@yahoo.com