TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
RĂZVAN CODRESCU

Codrescu, R?zvan, eseist, poet ?i traduc?tor, licen?iat al Facult??ii de Limba ?i Literatura Român? (specialitatea român?-spaniol?) din cadrul Universit??ii Bucure?ti (licen?? 1983, cu teza Atitudini mesianice în poezia româneasc?: Heliade, Eminescu, Goga, Cotru?); din 2003 (pân? în prezent) redactor, apoi redactor-?ef al revistei Lumea credin?ei din Bucure?ti; din 2005 (pân? în prezent) redactor-?ef al Editurii "Lumea Credin?ei" din Bucure?ti; autor al volumelor: Spiritul dreptei. Între tradi?ie ?i actualitate, Ed. Anastasia, Bucure?ti, 1997; Exerci?ii de "reac?ionarism". Între "zoon politikon" ?i "homo religiosus", Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1999; De la Eminescu la Petre ?u?ea. Pentru un model paideic al dreptei române?ti, Ed. Anastasia, Bucure?ti, 2000; În c?utarea Legiunii pierdute, Ed. Vremea, Bucure?ti, 2001; R?s?ritenele iubiri. Fals tratat de dezlumire [poezii], Ed. Christiana, Bucure?ti, 2002; Recurs la Ortodoxie, Ed. Christiana, Bucure?ti, 2002; Teologia sexelor ?i Taina Nun?ii. O introducere ortodox? în antropologia conjugal?, Ed. Christiana, Bucure?ti, 2002; Cartea îndrept?rilor. O perspectiv? cre?tin? asupra politicului, Ed. Christiana, Bucure?ti, 2004; Gâlceava dracului cu lumea. Mic tratat de demonologie aplicat?, Ed. Nemira, Bucure?ti, 2005; Rug aprins. O sut? de sonete ?i false sonete, Ed. Christiana, Bucure?ti, 2008; Ghid pascal, Ed. Christiana, Bucure?ti, 2009; traduceri: Sf. Ioan al Crucii, Integrala operei poetice, cu textul spaniol original ?i fragmente din comentariile teologice în proz?, edi?ie îngrijit?, prefa?? ?i note de Anca Criv??, versiuni române?ti de Anca Criv?? ?i R?zvan Codrescu, Ed. Christiana, Bucure?ti, 2003; Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune româneasc?, note, comentarii, postfa?? ?i repere bibliografice de R?zvan Codrescu, Ed. Christiana, Bucure?ti, 2006.