TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
RĂZVAN IONESCU

 

IONESCU, R?ZVAN (n. 2 noiembrie 1955), profesor universitar, doctor în teatrologie (cu teza intitulat? Valori ale sacrului de la ceremonial la transfigurare scenic? - o contribu?ie restauratoare asupra întâiet??ilor), doctor în teologie (cu teza intitulat? Teologie ?i politic? - tradi?ii, erori, detalii iconice, m?rturii istorice ?i aspecte mai pu?in cercetate în raportul dintre teologie ?i politic? din perspectiv? cre?tin-ortodox?), membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru fondator al Asocia?iei române de studii religioase (ARSR), membru al Societ??ii Interna?ionale pentru studiul Istoriei Retoricii (ISHR), ?i membru al Societ??ii Europene pentru studiul ?tiin?ei ?i Teologiei (ESSSAT), cercet?tor la Institutul de Filozofie ?i Psihologie "Constantin R?dulescu Motru" al Academiei Române, este autor al mai multor volume publicate dintre care Timpul omului din eternitatea Domnului - 33 de luminânde ?i o singur? fereastr? (Nemira 2003), Când sfin?ii mergeau la teatru - ecouri dintr-un altfel de Bizan? (Curtea Veche 2007), România ?i Julieta la fix - scrieri apocrife (Curtea Veche 2007), Un episcop uitat ?i c?r?ile lui - Dionisie Romano (Kronart 2009), Obiecte pierdute (KronArt 2011).