TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
VIRGIL CIOMOŞ

Ciomo?, Virgil, profesor universitar doctor la Facultatea de Filosofie din cadrul Universit??ii "Babe?-Bolyai" Cluj-Napoca; dintre lucr?rile publicate amintim: Timp ?i eternitate. Aristotel, Fizica IV, 10-14, Interpretare fenomenologic?, Ed. Paideia, Bucure?ti, 1998; De la experien?a sublimului la starea de excep?ie, Ed. Paideia, Bucure?ti, 2006; Être(s) de passage, Ed. Zeta Books, 2008.