TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
AUREL BUZINCU

Buzincu, Aurel, n?scut în 1956 în Voitinel - Suceava; doctor în filologie al Univ. „Al. I. Cuza" din Ia?i; conferen?iar la Facultatea de Litere ?i ?tiin?e ale Comunic?rii a Universit??ii „?tefan cel Mare" din Suceava; C?r?i publicate: Eseu despre estetica lui Caragiale; I.L.Caragiale - discurs ?i expresie; Literatura român? ?i realismul socialist, Vol. I - Realitatea care întrece fic?iunea.