TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
OVIDIU PECICAN

Pecican, Ovidiu, absolvent al Facult??ii de Istorie-Filosofie a Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj (1985). Doctorat în istorie (1998). În prezent, este profesor universitar la Facultatea de Studii Europene, precum ?i cercet?tor la Institutul de Antropologie Cultural? din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj. În 2008 a fost numit ambasador na?ional al Anului European al Dialogului Intercultural. Coautor (împreun? cu Sorin Mitu, Lucia Copoeru, Virgiliu ?âr?u ?i Liviu ?âr?u) al manualelor de istorie pentru clasa a XI-a ?i a XII-a, ap?rute la Editura Sigma în 1999, aprobate de Ministerul Educa?iei Na?ionale, dintre care primul interzis ulterior în ?colile din România. Este, de asemenea, realizator de emisiuni TV („Clujul tr?it", „Agartha Club", „Sarea-n bucate"). Debut absolut în „Flac?ra ro?ie" din Arad (1978). Debut editorial în 1985 în antologiile Gustul livezii, O planet? numit? anticipa?ia ?i Romanul românesc în interviuri. Prezent în culegeri de povestiri SF. Volume de istorie:  Troia, Vene?ia, Roma. Studii de civiliza?ie european?, 1998; Lumea lui Simion Dasc?lul, 1998; Arpadieni, angevini, români. Studii de medievistic? central-european?, 2001; Realit??i imaginate ?i fic?iuni adev?rate în evul mediu românesc, 2002; Trecutul istoric ?i omul evului mediu, 2002; Ha?deenii. O odisee a recept?rii, 2003; Originile istorice ale regionalismului românesc, 2003; B. P. Hasdeu - istoric, 2004; Poarta leilor. Istoriografia tânar? din Transilvania, I, 2005; Sânge ?i trandafiri. Cultura ero(t)ic? in Moldova lui ?tefan cel Mare, 2005; Între crucia?i ?i t?tari. Cre?tin?tate occidental? ?i nomazi în Europa central-sud-estic?, 2006; Poarta leilor. Istoriografia tân?r? din Transilvania, II, 2006; Ce istorie scriem, 2006; Istorii intersectate, 2007; Troia, Vene?ia, Roma, I, 2007; Dic?ionarul celor mai bune c?r?i de istorie româneasc?, 2008; volume de europenistic?: Europa - o idee în mers, 1997 (reedit?ri, 1999, 2002, 2005); Romania and the European Integration, 1998, Acas? înseamn? Europa (în colaborare cu Mihai P?tra?cu), 2003;Europa în gândirea româneasc? interbelic? (antologie), 2008; volume de publicistic?: Un român în lag?rele sovietice, 1991; Trasee culturale Nord-Sud (?apte convorbiri), 2006; volume de critic? ?i istorie literar?: O utopie tangibil?. Convorbiri cu Nicolae Breban, 1994; Vorbind (dialoguri în trei al?turi de Gheorghe Grigurcu ?i Laszlo Alexandru), 2004; Spirala. Paul Goma ?i problema antisemitismului (în colaborare cu Laszlo Alexandru ?i Ion Solacolu), 2004; Rebel f?r? pauz? (Contribu?ii la istoria literaturii române), 2004; Puncte de atac, 2006; Sertarul cu c?r?i, 2007; Reuniunea anual? a cronicilor literare, 2008; Regionalism romanesc, 2009.