TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
DORU-LUCIAN TURCU

 Turcu, Lucian, absolvent al Faculta?ii de Istorie ?i Filosofie din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca, promo?ia 2008, specializ?rile Istorie ?i Istorie-Arhivistic?; în prezent masterand în cadrul aceleia?i Facult??i la specializarea Istoria ?i socio-antropologia epocii moderne.