TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ALEXANDRU VALENTIN CRĂCIUN

Cr?ciun, Alexandru Valentin, absolvent al Facult??ii de Filosofie din cadrul Universit??ii din Bucure?ti (2005, titlul lucr?rii de licen?a: Iconografie ?i filosofie. Premise pentru o lectura tipologic? a filosofiei grece?ti). În prezent, masterand al aceleia?i Facult??i în Filosofia Culturii. Referent al Administra?iei Monumentelor Patrimoniului Turistic din Bucure?ti (din 2001).