TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
IRINA CIOBOTARU

Ciobotaru, Irina, profesor de limba ?i literatura român?, cu grad didactic definitiv, titular în cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar?, Suceava; doctorand în cadrul Facult??ii de Litere ?i ?tiin?e ale Comunic?rii din cadrul Universit??ii „?tefan cel Mare" din Suceava; titlul tezei: Libertatea ca destin ?i tem? literar?. Via?a ?i opera lui Nicolae Steinhardt; coordonator ?tiin?ific Profesor Universitar Doctor Mircea A. Diaconu; studii de masterat (2003-2004), în cadrul Facult??ii de Litere a Universit??ii „?tefan cel Mare" din Suceava, cu specializarea „Semiotica limbajului în mass-media ?i publicitate"; titlul lucr?rii de diserta?ie: Persuadare ?i manipulare în mass-media.