TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
DUMITRU HORIA IONESCU

 

Ionescu, Dumitru Horia, fiul Lidiei Ionescu St?niloae, s-a n?scut la Bucure?ti în 1959. A absolvit Facultatea de Teologie din Bucure?ti. Din 1984 tr?ie?te la Freiburg în Germania. Din 1987 lucreaz? la Editura Herder. Are o bogat? activitate publicistic?, colaborând la diferite ziare ?i reviste din România, cum ar fi Tabor, Jurnalul literar, Ziarul Lumina, Sinapsa, Lumea credin?ei ?i la diferite publica?ii române?ti din str?in?tate. Particip? la emisiuni culturale ale posturilor: Radio România Cultural ?i Radio România Interna?ional.