TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
OVIDIU HURDUZEU

HURDUZEU, OVIDIU, scriitor de fic?iune ?i eseist (n?scut 1957, Bucure?ti). Absolvent al Facult??ii de limbi ?i literaturi str?ine, sec?ia englez?-francez?, Universitatea din Bucure?ti (1981). Plecat din România în 1988, stabilit în California în 1990. Doctor în literatura francez? ?i studii umaniste (Humanities) al Universit??ii Stanford, SUA (1997). C?r?i de fic?iune: Culori vii, forme frumoase (1988, Edit. Albatros), proz? scurt?; La Roma totul e OK (1991, Editura Funda?iei Culturale Române), roman; Sclavii ferici?i - edi?ie complet? (2005, Editura Timpul), eseuri; Unabomber - profetul uciga? (2007, Editura Logos) ?i (împreun? cu Mircea Platon) A treia for??: România profund? (2008).