TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
GEORGES NIVAT

Nivat, Georges (n. în 1935 la Clermont-Ferrand, Fran?a) este unul dintre cei mai reputa?i slavi?ti ai momentului, fiind recunoscut pe plan mondial pentru cercet?rile sale cu privire la simbolismul rus, dar ?i prin traducerile sale din Soljeni?în, Iosif Brodsky, Andrei Bielîi, Boris Pasternak ?i multe alte personalit??i literare ale secolului XX. Profesor emerit al Universit??ii din Geneva, este un mare îndr?gostit de limba ?i literatura rus?, fiind autorul, printre altele, al impresionantei lucr?ri Istoria literaturii ruse, publicat? în ?apte volume de c?tre editura Fayard. Georges Nivat este un european convins, chiar dac? uneori î?i ascunde dragostea sub masca euroscepticismului. Opiniile sale asupra r?zboiului din fosta Iugoslavie, asupra Ceceniei sau a provinciei Kosovo, liber exprimate în tribune influente ca Le Monde sau Le Débat, au deranjat uneori o parte din p?turile înaltei intelighen?ii din Fran?a, dar nu l-au tulburat pe pacifistul convins care este Georges Nivat. În scrierile sale despre Rusia (în limba român? avem disponibil? cartea La pas prin noua Rusie - memorie, tranzi?ie, rena?tere, Editura Compania, 2004) face portretul îndr?gostit al unei ??ri-continent, european? ?i asiatic?, occidental? ?i slavofil?, o Rusie apocaliptic? ?i greu de în?eles din exterior, dar niciodat? închis? ?i impenetrabil? spiritului european. În toate scrierile sale, Georges Nivat nu poate imagina Europa (cel pu?in cea cultural?!) f?r? Rusia ?i viceversa. Georges Nivat apartine Bisericii Protestante din Franta, dar este un foarte fin cunosc?tor al ortodoxie ruse?ti ?i al ortodoxiei în general, cu care s-a familiarizat nu doar din marea literatur? rus?, ci ?i din c?l?toriile pe care le-a întreprins de-a lungul ?i de-a latul Rusiei, de-a lungul ultimelor patru decenii.