TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
ADRIAN IOSIF

Iosif, Adrian, n?scut în 1968 la Rm. S?rat (Buz?u). Licen?iat al Universit??ii  „Politehnica" din Bucure?ti în ingineria biosistemelor (1993), ?i al Universit??ii „Spiru Haret" din Bucure?ti (2006) în informatic?. Doctor în ingineria biosistemelor (2000) al Universit??ii  „Politehnica" din Bucure?ti cu o tez? despre studiul interfe?elor om-ma?in?. Colaborator la dou? volume cu lucr?ri din domeniul Knowledge Transfer (1998, 2000) ?i la volumul colectiv Perspective române?ti asupra ?tiin?ei ?i teologiei, Ed. Curtea Veche, Bucure?ti, 2006, cu lucrarea Inteligen?a artificial? ?i mintea uman?. Aspecte inter- ?i transdisciplinare. Articole în publica?ii ?tiin?ifice de cibernetic? ?i ingineria biosistemelor. Vicepre?edinte al sucursalei Ploie?ti a A.D.S.T.R.