Nr. 5/ anul IX/Mai 2015 "Academicianul Virgil Cândea şi spiritualitatea românească" Link-uri
Cautare


RESTITUIRI


VIRGIL CÂNDEA

Expunerea de motive pentru proiectul
de lege privind sprijinirea de către statul român
a schitului românesc Prodromu din Muntele Athos


(p. )VIRGIL CÂNDEA

Un sistem medieval de stocaj şi difuzare
a informaţiilor: mănăstirile


(p. )VIRGIL CÂNDEA

Vechimea culturii româneşti


(p. )VIRGIL CÂNDEA

Introducere la Jakó Zsigmond,
Philobiblon transilvan


(p. )VIRGIL CÂNDEA

Despre convertire


(p. )
EVOCARI


ANDREI ANDREICUŢ

Un academician isihast


(p. )CASIAN CRĂCIUN

Academician Virgil Cândea – savant creştin
şi istoric valoros al culturii şi al
spiritualităţii româneşti


(p. )DAN BERINDEI

Un foarte bun şi vechi prieten


(p. )NICOLAE BORDAŞIU

Virgil Cândea – enoriaşul bisericii Sf. Silvestru


(p. )BOGDAN CÂNDEA

Tatăl meu, aşa cum a fost


(p. )DAN CIACHIR

Un mare savant creştin


(p. )POLICARP CHIŢULESCU

Dragostea care nu moare niciodată.
Câteva gânduri asupra agonisitei de carte a lui Virgil Cândea


(p. )FLORIN MARINESCU

Virgil Cândea, omul,
intelectualul şi un proiect nefinisat


(p. )ION MARIAN CROITORU

Amintiri cu şi despre unul dintre cei mai mari părinţi ai culturii româneşti şi universale, academicianul şi profesorul Virgil Cândea.
Chip al dascălului iubitor, jertfitor şi formator de caractere


(p. )BOGDAN SCORŢEA

Vă mulţumim, domnule Profesor


(p. )
STUDII


RĂZVAN THEODORESCU

Dimitrie Cantemir şi umanismul sincretic
al Europei orientale
Amintirii lui Virgil Cândea (1927- 2007)


(p. )PAUL MIHAIL
, ZAMFIRA MIHAIL

„Mărturii despre cultura românească în lume”, proiect continuu


(p. )IOANA FEODOROV

La Damasc, în căutarea unui prieten al României:
părintele Emil Murakade


(p. )LUIZA BARCAN

 CORESPONDENŢA LUI VIRGIL CÂNDEA CU IEROMONAHUL PETRONIU TĂNASE – O ALTĂ DIMENSIUNE A PERSONALITĂŢII CĂRTURARULUI 


(p. )IOAN ŞT. LAZĂR

Tipărituri antimiene în colecţii externe (I-V)
Acad. Virgil Cândea, in memoriam


(p. )ANDREEA-MIHAELA BADEA

O SCRISOARE ADRESATĂ DE VIRGIL CÂNDEA LUI  NICOLAE STEINHARDT ÎN FONDURILE BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I”


(p. )
RECENZII


DANIEL BUDA

Prof. Dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop şi Mitropolit, Teologie, Cultură şi dialog inter-religios în misiunea Bisericii, Ed. Bibliotheca Valachia University Press, 2014, 374 pp.,


(p. )MAXIM MORARIU

***, Părinţii Bisericii între teologie şi cultură, col. Restituiri, 3, ed. Pr. Cătălin Pălimaru, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014.


(p. )NICOLETA PĂLIMARU

Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, Ed. Idaco, Bucureşti, 2014.


(p. )