Nr. 3/ anul IX/ Martie 2015 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


MOISE AGHIORITUL

Stareţul Sofronie ca Aghiorit


(p. )ŞTEFAN ILOAIE

Regenerarea morală a persoanei şi a neamului în concepţia mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania


(p. )COSMIN COSMUŢA

Mitropolitul Nicolae Bălan în memoria Părintelui Liviu Galaction Munteanu


(p. )MAXIM MORARIU

Nichifor Crainic şi Gândirea


(p. )CĂTĂLIN VARGA

Frica de Dumnezeu - începutul înţelepciunii. Pilde 1: 7


(p. )
EVOCARI


IUSTIN TIRA

Preotul, doctorul şi învăţătorul sau despre împreună slujirea lui Dumnezeu şi a omului


(p. )DAN CIACHIR

Fuga lui Petru Dumitriu


(p. )
ESEU


CAMELIA SURUIANU

Publicistica lui Alexandru Mironescu


(p. )LUMINIŢA POP

Metaforele lamentaţiilor biblice


(p. )NICOLETA PĂLIMARU

Văratecul - cu „ferestrele spre cer" - al lui Valeriu Anania


(p. )
INTERVIU


ELENA CHIRCEV

Har şi instruire îndelungată sau Despre compunerea muzicii psaltice
Interviu cu arhid. dr. Sebastian Barbu-Bucur


(p. )
RECENZII


VICTOR ŞTIR

PR. PROF. UNIV. DR IOAN CHIRILĂ, PROF. UNIV. DR. MIRCEA GELU BUTA, Memorabilia momenta. Clipe memorabile, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, 682 p.


(p. )NECTARIE V. DĂRĂBAN

Despre Lumina taborică, rugăciunea lui Iisus şi curăţia inimii: scrieri filocalice uitate (studii şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, ed. a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Deisis, Sibiu, 2013, 266p.)


(p. )IONUŢ BILIUŢĂ

PAUL VALLIERE, Conciliarism. A History of Decision-Making in the Church, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 289 pagini.


(p. )ALEXANDRU IONIŢĂ

ASOCIAŢIA NECTARIE PROTOPSALTUL, Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae făcătorul-de-minuni, tâlcuit din greceşte cu acrivia podobiei bizantine de Cornel diaconul, Bucureşti, 2014, [24 p.]


(p. )