Nr. 9/ anul VIII/ septembrie 2014 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


NIKOLAOS HATZINIKOLAOU

Ascultare şi libertate în teologia Părintelui Sofronie


(p. )VASILICĂ NICA

Rugăciunea şi numele lui Iisus în opera lui Traian Dorz


(p. )TIBERIU ROŞU

Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi problema secularizării averilor mănăstireşti


(p. )
EVOCARI


DAN CIACHIR

Arhaism şi anticomunism


(p. )MIRCEA GELU BUTA

O întâlnire neaşteptată


(p. )ILEANA MIRONESCU

Virgil Cândea, un om de excepţie


(p. )BORIS BUZILĂ

De la „cincinalul” ateist la idolatrizarea lui Stalin


(p. )
ESEU


CONSTANTIN CUBLEŞAN

Ortodoxia ca mărturisire a conştiinţei naţionale (Prea Fericitul Iustin Moisescu)


(p. )IOAN ŞT. LAZĂR

Constantin Brâncoveanu între timpul istoric şi timpul liturgic


(p. )IOAN MORAR

Constantin Brâncoveanu – model de dăruire –


(p. )EUGEN DORCESCU

Metafora în psalmul 79 (80)


(p. )DUMITRU HORIA IONESCU

Speranţă şi timp


(p. )
RECENZII


RALUCA BOTOŞ

DANIEL ALIC, Eparhia Caransebeşului în perioada păstoririi episcopului Miron Cristea, (1910-1919). Biserică şi Societate, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, Editura Episcopiei Caransebeş, 2013, 449 pagini


(p. )MIHAI-OCTAVIAN GROZA

IULIU-MARIUS MORARIU, Stări, momente şi personalităţi ale Ortodoxiei transilvane. Pasaje insuficient reliefate istoriografic, Târgu-Jiu, Editura Academica Brâncuşi, 2013, 182 p.


(p. )SORINA ELENA AMIRONESEI

MIHAELA PALADE, Iconoclasmul în actualitate. De la „moartea lui Dumnezeu" la moartea artei, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.


(p. )