Nr. 7/ anul VIII/ Iulie 2014 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


ANDREI ANDREICUŢ

Cu Academia spre culmile cunoaşterii şi cu Biserica spre culmile sfinţeniei


(p. )IOANNIS ZIZIOULAS

Concepţia despre persoană a părintelui Sofronie, în comparaţie cu curentele teologice contemporane


(p. )?LIANE POIROT

Triada dreptului Enoh, a sfântului profet Ilie şi a sfântului Ioan Teologul, în ciclul lui Ilie din biserica Ieud-Deal


(p. )DAN POPOVICI

Martiriul: din împărăţia bazileilor în Împărăţia monahilor


(p. )VASILE ROJNEAC

Contextul politic şi ecleziastic în care a trăit Episcopul Niceta de Remesiana (366-414)


(p. )
ESEU


ILEANA MIRONESCU

Sandu Tudor, neliniştitorul mărturisitor al credinţei. Partea întâia: Sandu Tudor, văzut și redat de Al. Mironescu


(p. )DAN CIACHIR

Drumul cel mai scurt spre tine însuţi


(p. )NICOLAE TURCAN

Fenomenologia Sfi ntei Euharistii: participare şi distanţă


(p. )CAMELIA SURUIANU

Alexandru Mironescu, poet filocalic


(p. )
CRONICA


IOAN ŞT. LAZĂR

Bartolomeu Valeriu Anania, Misterele orientale şi creştinismul - o lucrare de licenţă „excepţională”


(p. )OVIDIU MOCEANU

Nostalgiile lui Cristian Muntean. (Note la volumul Nostalgii, Ed. Pastel, Brașov, 2013)


(p. )
RECENZII


CRISTINEL IOJA

PR. PROF. UNIV. DR. SORIN COSMA, Spiritualitate şi misiune creştină în contextul actual, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu", Arad, 2013, 414 p.


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

IOAN - AUREL POP, „Din mâinile valahilor schismatici...". Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII - XIV), Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2011, 381 p.


(p. )PAUL SILADI

JAMES A. BERNSTEIN, Uimit de Hristos. Călătoria mea de la iudaism la Ortodoxie, trad. Dragoş Dâscă, Editura Ecclesiast, Sibiu 2010


(p. )