Nr. 4/ anul VIII/ aprilie 2014 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


TEODOROS ZISIS

Mângâierea celor îndoliaţi. Scrisorile de consolare ale Sfântului Vasile cel Mare


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

REMEMBER: 13 aprilie 1204 - 13 aprilie 2014. 810 ani de la jefuirea Constantinopolului de către cruciaţii apuseni!


(p. )NICOLAE-CORIOLAN DURA

Taina Sfintei Spovedanii (Mărturisirii) - for de judecată interior -


(p. )MIHAI-SILVIU CHIRILĂ

"Când Cel Preaînalt, pogorându-Se...". Analiză comparativă a intervenţiei divine în istorie la Turnul Babel şi Cincizecime


(p. )ADRIAN MEDAN

Hristologie şi soteriologie în actul prefigurator al jertfei mielului pascal


(p. )PETRU BUTA

„Să se îndrepteze rugăciunea mea..." în Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Prochimen sau Antifon?


(p. )
ESEU


ILEANA MIRONESCU

PAUL STERIAN, creatorul creștin polivalent


(p. )IOAN ŞT. LAZĂR

Gânduri despre icoană ca teo-antropologie


(p. )DAN CIACHIR

Treptele mării


(p. )MIRCEA GELU BUTA

Percepția Bizanțului într-o Europă unită și postmodernă


(p. )SILVIU CRISTIAN RAD

Calitatea purificatoare a suferinței - de la păcat la iertare - personajul Raskolnikov din Crimă și pedeapsă


(p. )
RECENZII


MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

LUCIAN MIC, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Presa Universitară Clujeană - Editura Episcopiei Caransebeşului, Cluj-Napoca - Caransebeş, 2013, 403 p.


(p. )MIHAI-OCTAVIAN GROZA

GHEORGHE FLEŞER, IOANA RUSTOIU, Biserica ortodoxă „Învierea Domnului" din Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005, 68 p.


(p. )