Nr. 11/ anul VII/ noiembrie 2013 (Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la moarte) Link-uri
Cautare


EVOCARI


ANDREI ANDREICUŢ

„Bucuraţi-vă că sunteţi întru adevăr!"


(p. )DAN CIACHIR

Nobleţea smereniei


(p. )COSTION NICOLESCU

Părintele Dumitru Stăniloae - un om familiar cu Dumnezeu


(p. )DUMITRU ICHIM

Muntele cu nume de sfânt


(p. )
ESEU


LIDIA STĂNILOAE

Eternitate şi provizorat


(p. )VIRGIL CÂNDEA

Receptarea operei părintelui Stăniloae în cultura românească


(p. )DUMITRU HORIA IONESCU

Teologia de zi cu zi


(p. )
STUDII


ŞTEFAN BUCHIU

Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae în teologia academică românească


(p. )VALER BEL

Teologia mărturisitoare a părintelui Dumitru Stăniloae şi receptarea ei în teologia academică românească


(p. )DORU COSTACHE

Raţionalitate şi Mişcare la Părintele Dumitru Stăniloae


(p. )ŞTEFAN ILOAIE

„Eu, tu şi el... " - sau despre relaţia ca taină. Aproapele şi responsabilitatea faţă de el, în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. Scurtă abordare


(p. )ADRIAN MARINESCU

Logos şi logoi. Gândirea teologică a Sf. Maxim Mărturisitorul (†662) cu privire la raţiunile dumnezeieşti (plasticizate), potrivit comentariului său la rugăciunea „Tatăl nostru", şi receptarea ei la Pr. Dumitru Stăniloae


(p. )IOAN MOGA

Har şi fiinţare eclezială în afara graniţelor canonice ale Bisericii? Schiţe de răspuns, pornind de la contribuţia Părintelui Stăniloae


(p. )ADRIAN NICOLAE PETCU

Părintele Dumitru Stăniloae în conştiinţa foştilor deţinuţi politici


(p. )
RECENZII


FELICIA DUMAS

Episcopul Vartolomeu Stănescu - În lumina cuvântului, ediţie îngrijită şi prefaţată de Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Arhiepiscopia Râmnicului, Editura Sfântul Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2013, 392 pag.


(p. )NICOLETA PĂLIMARU

LIDIA IONESCU STĂNILOAE, Lumina faptei din lumina cuvântului, Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, ed. a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, 444 pag.


(p. )