Nr. 8/ anul I/ noiembrie 2007 Link-uri
Cautare


PATRISTICA


SFÂNTUL NICOLAE CABASILA
Trilogia mariologică III


(p. )
THEOLOGICA


IOAN CHIRILĂ

Qumran - 60 de ani de relevanţe ştiinţifice şi de polemici


(p. )ADRIAN LEMENI

Simbolismul limbajului-interfaţă în dialogul dintre teologie şi ştiinţă


(p. )IONEL UNGUREANU

Realitatea socială, ca parte din creaţia lui Dumnezeu


(p. )
ESEU


MARIUS JUCAN

Religia, ethosul democratic, activismul civic şi metamorfozele cruzimii


(p. )CHRISOSTOMOS STAMOULIS

Teologie şi artă


(p. )VASILE CRISTEA

Moartea plantelor şi a comunităţilor de plante


(p. )LIDIA STĂNILOAE

Etică şi morală


(p. )COSTION NICOLESCU

Andrei Tarkovski în oglinda creştinismului [I]


(p. )DUMITRU HORIA IONESCU

Trista viaţă a celor care nu-L cunosc pe Domnul


(p. )
OPINII


MIRCEA PLATON

Intelectualii şi Dreapta


(p. )OVIDIU SFERLEA

Integrismul laic. Despre cazul francez


(p. )
CRONICA


Actualitatea panortodoxă


(p. )
RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

EVAGRIE PONTICUL, În luptă cu gândurile. Despre cele opt gânduri ale răutăţii şi replici împotriva lor, trad. diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2006, 371 p.


(p. )HOREA CĂPUŞAN

NORMAN MAILER, Evanghelia după Fiul, traducere Irina Horea, Editura Polirom, Iaşi, 2006, 264 p.


(p. )PAUL SILADI

CORNEL CONSTANTIN CIOMÂZGĂ, Lucrarea, Editura Ziua, Bucureşti, 2004, 314 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....