Nr. 5/ anul VI/ august 2012 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


TEODOROS ZISIS

Apostolul Pavel ca model de păstor în operele Despre Preoţie ale Părinţilor


(p. )IOAN MOGA

Despre maladiile teologiei. Marginalii la o temă actuală


(p. )CRISTIAN BOLOŞ

Sfântul Grigorie Teologul: raportul dintre harul dumnezeiesc şi sufletul omenesc în actul creaţiei. Implicaţii teologice actuale


(p. )IOAN-MIRCEA GHITEA

Familia, şcoala şi activitatea ca profesor de teologie la Sibiu a episcopului martir dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei (1903-1960)


(p. )
ESEU


MIRCEA GELU BUTA
, ADRIAN ONOFREIU

Etica utilizării violenţei


(p. )IOAN MORAR

Pe cărări de munte spre piscuri de virtuţi


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

Bonifaciu de Montferrat - conducătorul cavalerilor celei de a patra cruciade


(p. )VALENTIN CIOVEIE

Variaţii asupra Cântării Cântărilor


(p. )MARCEL I. MALANCA

Criza identităţii. Între modernism şi postmodernism


(p. )ŞTEFAN STAREŢU

Sionul-arhetip regal


(p. )
RECENZII


SORIN COSMA

DANIEL LEMENI, Tradiţia paternităţii duhovniceşti în spiritualitatea creştină răsăriteană - un studiu asupra îndrumării spirituale în antichitatea creştină târzie, Editura Reîntregirea, 2012, 333 p.


(p. )MIRCEA POPA

PASCU BALACI, Das Mysterium Jesu. Sonette, Ed. Galaxia Gutenberg, 2010


(p. )DANIEL BUDA

ŞTEFAN LUCIAN TOMA, Învăţătura despre mântuire la Sfântul Atanasie cel Mare şi Anselm de Canterbury, Ed. Andreiana, Sibiu, 2011, 260 p.


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Unirea Bisericii în Transilvania, traducere din limba germană de Lorin Ghiman, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2010, 60 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....