Nr. 10/ anul V/ ianuarie 2012 Link-uri
Cautare


PATRISTICA


IOAN I. ICĂ JR.

Iniţiere în misterul Bisericii pentru monahi din Africa bizantină în anii `630 - Mistagogia sfântului Maxim Mărturisitorul: textul critic şi o nouă traducere


(p. )
THEOLOGICA


IOAN MOLDOVEANU

Personalităţile şi aşezămintele româneşti de la Muntele Athos, din a doua jumătate a sec. XIX până azi


(p. )RADU PREDA

Comunicare versus comuniune. Marginalii social-teologice despre internet

 


(p. )
ESEU


COSTION NICOLESCU

Ioan Alexandru - Vulturul ioanic al poeziei româneşti


(p. )SERGIU CIOCÂRLAN

Despre semnificaţia unor tradiţii şi obiceiuri în perioada sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos


(p. )
RECENZII


SORIN COSMA

IOAN MIHOC, Un studiu al Noului Testament, Vol. I. Evangheliile de la Matei şi Marcu, Colecţia Orizonturi socio-umane, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2010, 420 p.


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

MIRCEA PĂCURARIU, Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi, Editura Andreiană, Sibiu, 2010


(p. )
ARGUMENT

mai mult....

ARGUMENT

mai mult....