Nr. 6/ anul V/ septembrie 2011 ("In memoriam - scriitorul Vasile Avram") Link-uri
Cautare


EVOCARI


ION POGORILOVSCHI

Filozoful din Lacrimă


(p. )IOAN MARIŞ

Ritual pentru Vasile Avram


(p. )ANA BLANDIANA

A scrie despre un coleg


(p. )ION BUZAŞI

Vasile Avram - secvenţe memorialistice -


(p. )ION ONUC NEMEŞ

In memoriam - Scriitorul Vasile Avram


(p. )CONSTANTIN NECULA

Gânduri la un dor sau fals tratat despre întâlnire ca posibilitate


(p. )ALEXEI RUDEANU

Lecţia cinstirii limbii române a unui mare cărturar român

 


(p. )IOAN CIOCEAN

Vasile Avram, un nume de referinţă al spiritualităţii româneşti


(p. )IRINA URCAN-BĂLESCU

Vasile Avram - model al erudiţiei şi al creaţiei


(p. )EMILIA STĂNESCU

Acasă la Vasile Avram


(p. )IOAN MORAR

O mică poveste despre un mare Om


(p. ) 

Chipurile divinităţii, la Academia Română

[Ion Pogorilovschi, Mircea Itu]


(p. ) 

Evocare Vasile Avram în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române

[Ion Papuc, Alexei Rudeanu, Steliana Guţu-Straja, Ion Mircea, Matei Albastru (Matei Gavril), Liviu Petrina]

 


(p. ) 

Simpozion „Vasile Avram" la Facultatea de Teologie din Sibiu 

[Dorin Oancea, Mircea Tomuş, Ion Onuc Nemeş, Lucian Grozea, Ioan Mariş, Radu Vancu, Liviu Sofonea, Ana Cornelia Meliţă, Rodica Braga]


(p. )MARCEL LUCACIU

Fiul apocrif – o parabolă a condiţiei umane


(p. )
ESEU


IOAN CHIRILĂ

„O ţară de oglinzi paralele" sau despre „orizontul dezmărginit"


(p. )MIRCEA MUTHU

„Un ochi care-şi privea orbirea..."


(p. )VASILE V. FILIP

Teatrul lui Vasile Avram sau absorbţia personajului în arhetip


(p. )IOAN ŞT. LAZĂR

„Creştinismul cosmic - o paradigmă pierdută?"


(p. )JAN NICOLAE

«Încălzit de ethosul său originar». Reconsiderarea axiologică a creştinismului popular în versiunea antropologului Vasile Avram


(p. )
RECENZII


SILVIA GIURGIU

Interviu transfinit - Mircea Ivănescu răspunde la 286 de întrebări ale lui Vasile Avram, Ed. Ecclesia, Nicula, 2004


(p. )ANDRA JUHASZ

N. STEINHARDT, Geo Bogza un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi Patetismului, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de George Ardeleanu, Repere bibliografice de Virgil Bulat, Mănăstirea Rohia, Editura Polirom, 2011


(p. )ANCU?A MORARI

Fericita Eufemia a Serbiei. Viaţa unei stareţe apostolice, Ediţia a II-a, Traducere din limba engleză de Constantin Făgeţan, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, 174 p.


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Arhimandrit DUMITRU COBZARU, Monografia Mânăstirii „Adormirea Maicii Domnului" Nicula, ediţia a V-a, Editura Ecclesia, Nicula, 2010, 136 p.


(p. )
ARGUMENT

mai mult....