Nr. 3/ anul V/ iunie 2011 ("Creştinism şi Islam") Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


EMANOIL BĂBUŞ

Bizanţul în faţa ofensivei latine şi islamice din secolele X-XIII


(p. )PAUL BRUSANOWSKI

Islamul din Europa. Date statistice


(p. )ILIE VALENTIN

Unitatea islamică între deziderat şi realitate


(p. )ADRIAN BOLDIŞOR

Sfântul Grigorie Palama şi Islamul


(p. )TUDOR CIOCAN

Iisus Hristos în spiritualitatea lui Muhyi-d-din Ibn `Arabi


(p. )
ESEU


GEORGE GRIGORE

Iisus Hristos: convergenţă şi divergenţă în dialogul creştino-islamic


(p. )CONSTANTIN CUBLEŞAN

O insulă creştină în arhipelagul musulman


(p. )ECATERINA LUNG

Musulmanii în Peninsula Iberică: între Tariq şi expulzarea moriscilor


(p. )MIREL BĂNICĂ

Între cafeaua la ibric şi moscheea sub cerul liber - câteva note despre percepţia Islamului în Occident


(p. )
RECENZII


ELENA CHIRCEV

Preot dr. FLORIN BUCESCU, Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec. XIX. Ghidul manuscriselor psaltice - Moldova, sec. XIX, vol. I, 204 p., vol. II, 621 p., Editura ARTES, Iaşi, 2009


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

ADELBERT DENAUX, Studies in the Gospel of Luke. Structure, Language and Theology, Lit Verlag, Berlin, 2010, 386 p.

 


(p. )DANA-ALEXANDRA DOLGU-URSULEANU

VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2010


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene

La un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....