Nr. 5/ anul I/ august 2007 Link-uri
Cautare


ARGUMENT


BARTOLOMEU ANANIA

Prolegomene la un dialog interior


(p. )
ESEU


STELIAN TOFANĂ

Sensul morţii în raport cu viaţa, din perspectiva Apostolului Pavel. O diagnoză spirituală a „Marii Treceri"


(p. )PAVEL CHIRILĂ
, MĂDĂLINA POPESCU, LAVINIA ALINA BADEA

Moarte biologică. Moarte cerebrală. Moarte spirituală. Moarte socială.


(p. )SILVIU MORAR

Dimensiuni etice ale stărilor terminale


(p. )CRISTINA GAVRILOVICI

Sfârşitul vieţii la începutul vieţii - o perspectivă spirituală


(p. )ANDREI MARGA

Judaismul şi creştinismul - rădăcini comune ale Europei


(p. )MARIUS VASILEANU

Timpul Mineelor lui Chesarie


(p. )MIRCEA PLATON

Cine a furat perucile?


(p. )MIRCEA TOMUŞ

Zahei orbul


(p. )
PATRISTICA


IOAN I. ICĂ JR.

Exegeză, dogmatică şi mistică isihastă în teologia taborică a Sfântului Ioan Damaschinul


(p. )
OPINII


DAN CIACHIR

Coincidentia oppositorum. Argetoianu şi Pandrea


(p. )
CRONICA


 

Din actualitatea panortodoxă


(p. )
RECENZII


CIPRIAN VIDICAN

RUBEM A. ALVES - Cartea cuvintelor bune de mâncat sau Bucătăria ca parabolă teologică, trad. Virginia Gâlea, Editura Deisis, Sibiu, 2007, 261 p.


(p. )ION CÂRJA

Pio X e il suo tempo, coordonator: Gianni La Bella, Editura Il Mulino, Bologna, 2003, 840 p.


(p. )FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

CHRISOSTOMOS STAMOULIS, Despre lumină, Editura Palimpsest, Tesalonic 1999, 167 pag.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....