Nr. 12/ anul IV/ martie 2011 Link-uri
Cautare


IN MEMORIAM


PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL

Lumina vieţii omului - moştenire netrecătoare


(p. )IRINEU BISTRIŢEANUL

„Ilustrul arhipăstor a fost chemat acasă la Dumnezeu"


(p. ) 

Biografia Mitropolitului Bartolomeu. Cronologie


(p. ) 

Testamentul Mitropolitului Bartolomeu


(p. )BOGDAN IVANOV

Plecarea spre Împărăţia Cerurilor a Părintelui nostru, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu


(p. )
THEOLOGICA


IONUŢ-ALEXANDRU TUDORIE

Daniel Ernst Jablonski sau despre o posibilă unitate eclezială între anglicani şi luterani (1697-1718)


(p. )DANIEL LEMENI

Autoritate Ascetică Versus Autoritate Ierarhică în Antichitatea Creştină Târzie


(p. )DUMITRU HORIA IONESCU

La început...


(p. )
ESEU


AUREL SASU

Religie şi politică


(p. )ELENA DULGHERU

Lirica lui Alexandru Mironescu: o alegorie a aventurii umane între creaţie şi creator


(p. )CĂTĂLIN-CONSTANTIN P?R?U?EANU

Thomas Hobbes (1588-1679) (de la legea morală la legea seculară)


(p. )ALEXANDRU RACU

De la revoluţie politică la restauraţie eshatologică: Revoluţia Franceză şi teologia politică a lui Joseph de Maistre


(p. )ANDREEA NORA POP

Coordonatele zămislirii credinţei în Sfântul Martir Manuel cel Bun de Miguel de Unamuno


(p. )
RECENZII


RADU CARP

PANTELIS KALAITZIDIS, Ortodoxie şi modernitate. O introducere, traducere din neogreacă de Florin-Cătălin Ghiţ, prefaţă de Radu Preda, colecţia Universitas, seria Theologia Socialis 9, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, 259 p.


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

MENUŢ MAXIMINIAN, Rădăcini Împrumutate, Editura Karuna, Bistriţa 2009, 294 p.


(p. )SILVIU POP

ARHIMANDRIT VENIAMIN MICLE, Octoihul ieromonahului Macarie 1510-2010, Editura Sfânta Mânăstire Bistriţa-Eparhia Râmnicului, 2010, 120 p.


(p. )MARIA FLORINA CIHĂREAN

SFÂNTUL NECTARIE DE EGHINA, Despre îngrijirea sufletului, traducere din limba neogreacă de Paraschiva Grigoriu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009, 141 p.


(p. )
ARGUMENT

mai mult....