Nr. 3/ anul IV/ iunie 2010 ("Icoana în spiritualitatea românească [II]") Link-uri
Cautare


ICOANA


ANCA VASILIU

Celebrări bizantine târzii ale omului şi imaginii


(p. )ANA DOBJANSCHI

Stilul brâncovenesc în pictura de icoane. Premize şi cristalizare


(p. )MIHAELA PALADE

Întoarcerea fiului risipitor sau despre regăsirea tradiţiei în arta sacră românească

 


(p. )FELICIA DUMAS

Forme de lexicalizare a unor termeni referitori la icoană în terminologia ortodoxă din franceză


(p. )VASILE MANEA

Despre asemănarea icoanei cu prototipul


(p. )COSMINA-MARIA BERINDEI

Judecata de Apoi în icoanele din spaţiul cultural românesc


(p. )ALIN TRIFA

Biserica Mănăstirii Gračanica


(p. )
INTERVIU


„Trebuie ca toţi iconografii să fie, de asemenea, teologi"
Interviu realizat cu părintele Nicolai Ozolin, de către Vasile Manea şi George Crăsnean


(p. )
RECENZII


ION CÂRJA

ADRIANO ROCCUCCI (coord.), Chiese e culture nell`Est europeo. Prospettive di dialogo, Paoline Editoriale
Libri, Milano, 2007, 419 p.


(p. )PAUL SILADI

GIOVANNI SARTORI, Homo videns, imbecilizarea prin televiziune sau post-gândirea, traducere din italiană de Mihai Elin, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006


(p. )
ARGUMENT

mai mult....