Nr. 3/ anul I/ iunie 2007 Link-uri
Cautare


ARGUMENT


BARTOLOMEU ANANIA

Prolegomene la un dialog interior


(p. )
ESEU


IOAN I. ICĂ JR.

Un supliment de Filocalie: 117 capitole inedite ale Cuviosului Ioan Carpathiul


(p. )DOINA CURTICĂPEANU

Un „om de la Dunăre"


(p. )MIRCEA PLATON

Muz(ic)a istoriei


(p. )ELENA CHIRCEV

Aspecte ale relaţiei artelor în ipostaza scrisă şi în cea cântată a muzicii bizantine


(p. )VASILE CRISTEA

Gânduri pentru natură, pentru creaţie


(p. )CONSTANTIN V. SKOUTERIS

Realitatea multiculturală europeană contemporană ca provocare ortodoxă


(p. )NICOLAE TURCAN

Eonul dogmatic: o profeţie filosofică neîmplinită


(p. )NORTHROP FRYE

Cuvinte cu putere


(p. )ADRIAN MUREŞAN

„Mărturisirea Ortodoxă, Chicago 1959"


(p. )
CRONICA


LIVIA DRĂGOI

Marius Ghenescu - „Călător în Grecia"


(p. ) 

Din actualitatea panortodoxă


(p. )
RECENZII


CONSTANTIN CUBLEŞAN

Pr. Dr. Mircea Oros, Valoarea şi semnificaţia teologică a imnelor liturgice din Triod, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, 198 pag.


(p. )COSMIN COSMUŢA

Andrei Şaguna, Corespondenţa, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2005 (tom 1) şi 2007 (tom 2).


(p. )STELIAN GOMBOŞ

George Enache, Ortodoxie şi putere politică în România contemporană (studii şi eseuri), Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 589 pagini.


(p. )ŞTEFAN ILOAIE

Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007, 802 pag.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....