Nr. 5/ anul III/ august 2009 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


GRIGORIOS PAPATHOMAS

În vremea Post-Eclesialităţii. Naşterea modernităţii post-eclesiologice


(p. )RADU PREDA

Parteneriatul social dintre stat şi cultele religioase. Marginalii la un proiect actual de lege


(p. )CĂTĂLIN-CONSTANTIN P?R?U?EANU

Legea naturală în lumina moralei creştin-ortodoxe


(p. )
ESEU


OVIDIU MOCEANU

Teopoetica unor simboluri creştine în poezia lui Lucian Blaga


(p. )COSTION NICOLESCU

Andrei Tarkovski în oglinda creştinismului: Prietenia


(p. )GABRIEL MEMELIS

Spaţiul-timp al sacrului: o abordare morfologică şi estetică din perspectivă transdisciplinară


(p. )
INTERVIU


Muzica bizantină
Interviu realizat de Vasile Tomoioagă cu profesorul şi protopsaltul Vasilios Nonis din Atena


(p. )
RECENZII


GABRIELA PLATON

GHEORGHE F. ANGHELESCU, VALERIU STOICA, ADRIAN CLAUDIU BOURCEANU, Corpus legislativ privind
viaţa religioasă din România (1989-2006) cu adaosuri normative lămuritoare anterioare (1866-1989)
, Vasiliana 98, Iaşi, 2008


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

ENZO BIANCHI, Introducere în lectura duhovnicească a Scripturii, Cuvânt şi rugăciune (cu traducerea integrală a scrierilor lui Guigo II Cartusianul), traducere Maria-Cornelia Ică jr., ed. Deisis, Sibiu, 2009


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....