Nr. 4/ anul III/ iulie 2009 ("N. Steinhardt - monahul de la Rohia") Link-uri
Cautare


ESEU


BARTOLOMEU ANANIA

Părintele N. Steinhardt - un om care a murit fericit


(p. )IOAN CHIRILĂ

Dia/crisis - re-gândirea credinţei sau între formal, instituţional şi viitatea credinţei


(p. )VIRGIL CIOMOŞ

Sfinţi prin puşcării, securişti prin mânăstiri. Cazul Nicu Steinhardt


(p. )IULIAN BOLDEA

N. Steinhardt - drumul spre adevăr


(p. )GEORGE ARDELEANU

Sensul suferinţei la N. Steinhardt şi la Simone Weil


(p. )ION POPESCU-BR?DICENI

N. Steinhardt: Jurnalul fericirii ca paradigmă transscripturală


(p. )IOAN PINTEA

O însoţire luminoasă


(p. )ŞTEFAN ILOAIE

Convertire şi mărturisire creştină în gândirea părintelui Nicolae Delarohia


(p. )MACARIE MOTOGNA

Virtutea curajului la N. Steinhardt


(p. )VASILE MANEA

Amintiri despre Părintele Steinhardt


(p. )IRINA CIOBOTARU

Nae Ionescu şi Nicolae Steinhardt - problema descendenţei spirituale


(p. )IRINA CIOBOTARU

Nicolae Steinhardt - un model de zidire a identităţii


(p. )ADRIAN MUREŞAN

Dăruind vei dobândi sau despre imposibilul care ne priveşte


(p. )
INTERVIU


FELICIA DUMAS

„Părintele Nicolae a avut destinul sfinţilor"
Interviu realizat de Călin Cira cu Părintele Serafim Man


(p. )
RECENZII


IOAN CHIRILĂ

GEORGE ARDELEANU, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii, O perspectivă monografică, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009, 532 p.


(p. )FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

N. STEINHARDT (MONAHUL NICOLAE DELAROHIA), Dăruind vei dobândi: Cuvinte de credinţă, ediţie îngrijită, note, studiu introductiv şi referinţe critice de Ştefan Iloaie; repere biobibliografice de Virgil Bulat; indici de Macarie Motogna, Mănăstirea Rohia - Polirom, Iaşi, 2008, 592 p.


(p. )ION ALEXANDRU MIZGAN

Protos. Dr. MACARIE MOTOGNA, Monahismul Ortodox din Maramureş şi Transilvania Septentrională până la începutul secolului al XIX-lea, Editura Mănăstirii Rohia, Rohia, 2008, 408 p.


(p. )IONUŢ CHIRCALAN

GHEORGHE F. ANGHELESCU şi CRISTIAN UNTEA, Părintele Dumitru Stăniloae, un urmaş vrednic al patristicii clasice (bio-bibliografie), Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008, 160 p.


(p. )
ARGUMENT

mai mult....